Promoseed Biyoteknoloji A.Ş. Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çetin ve Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Yılmaz tarafından kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı; ülkemiz topraklarında bulunan ve bitki gelişimini teşvik eden, hastalık ve zararlılara karşı bitkileri koruyan, toprağın mutlak gerekli bitki besin maddeleri tarafından zenginleşmesini sağlayan yararlı mikroorganizmaları keşfetmek, ileri bilimsel yöntemlerle tanımlamalarını yapmak ve en akıllılarını seçip TÜRK tarımına kazandırmaktır. Tamamen yerli mikroorganizmalar ve bunlardan elde edilen metobolitlerin Türk Tarımına kazandırılması ile birlikte ülkemizin bu konuda dışa bağımlılığı da azalmış olacaktır.  Şirketimizin hedefleri; yabancı ürünlere rakip olacak ileri teknoloji Akıllı Bakteri Teknolojisi ile Mikrobiyal Gübreler, Bitki Gelişim Düzenleyicileri ve Biyo-pestisitler üreterek milli gelirin ülkemizde kalmasını sağlamak, yüksek katma değer kazandırmak, istihdam yaratmak ve bu ürünlerin ihracatını yaparak ülkemize döviz kazandırmaktır.
Şirketimiz sürdürülebilir tarım ve ekosistem politikalarını bütünüyle desteklemektedir. Geliştirmiş olduğu teknoloji ile inorganik gübre kullanımına bağlı yeraltı suyu kirliliği, atmosfer kirliliği, topraklarda ağır metal kirliliği, sentetik pestisitlerin aşırı miktarda kullanımına bağlı tarımsal ve doğal ekosistemlerde oluşacak hasarların en aza indirilmesi konusunda kendine düşen görevi yerine getirmiş olacaktır.
Milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileklerimizle.

Promoseed Biyoteknoloji A.Ş.
Yönetim Kurulu